Wake Up You Lazy Bones

Wake up you lazy bones and go and fetch the cattle
Wake up you lazy bones and go and fetch the cows

The cows are gone (the cows are gone)

The sun is hot (the sun is hot)

I think I'll rest (I think I'll rest)

'Till they come home ('till they come home)

WAKE UP YOU LAZY BONES!