Shine-a Mine-a

Shine-a mine-a dine-a mine-a car sni quo
Kwee quoya, kwee quoya
Shine-a mine-a dine-a mine-a car sni quo
Kwee quoya, kwee quoya

Ho neem-o name-o
Ho shine-a mine-a oompah
Ho neem-o name-o
Ho shine-a mine-a
oompah, oompah, oompah, oompahWe have also seen this version

Shine-a-mine-a dine-a-mine-a dos snicks coon
quin-quoya, quin-quoya

Oh nick o day o
o shine-a-mine-oompa
o nick o day o
o shine-a-mine
oompa, oompa, oompa